Welkom geachte bezoeker

"Aanvaard elkaar, zoals Christus u heeft aanvaard"

Romeinen 14

"... Wanneer u samenkomt draagt iedereen wel iets bij: een lied, een onderwijzing, een openbaring, een uiting in klanktaal of de uitleg daarvan. Laat alles tot opbouw van de gemeente zijn." (1 Korintiërs 14:26)

Is niet iedere christen gelijk! Maar leven we er ook naar? Zijn het niet alleen maar woorden waarmee we onszelf en andere een beetje geruststellen en voor de gek houden?

Binnen het christendom zijn vele verschillende stromingen ontstaan. Deze zijn allemaal het gevolg van verschillende opvattingen over het geloof en van politieke strijd tussen kerkleiders.

Deze website probeert alle christen samen te brengen en van gedachten te wisselen in ons Forum, of gewoon als gast onze website te bezoeken. Onze website is niet tot doel om uw eigen gemeente/ stroming vaarwel te zeggen, maar om de verschillende opvattingen aan de kant te zetten, de kerkelijke muren af te breken met gejuich en bazuingeschal en gezamenlijk God te loven zoals het bedoeld is.

Onze roeping is gezamenlijk als één lichaam samenkomen en mag iedereen bijdraagt tot opbouw en wederzijdse tolerantie binnen hun gemeente. De samenkomsten van "Elohiem" zullen omringd worden door zang, dans, gebed, verkondigenen, getuigenissen en wat verder de Heilige Geest op ons pad brengt. 

Onderstaande foto's zijn een beeld zoals wij het hopen te mogen organiseren en met uw hulp mogen en kunnen wij dat realiseren let op de  Agenda en de nieuwsmededelingen.

  

Met deze site, uw inbreng en ik, hoop bij te dragen dat iedereen de neus de zelfde kant op heeft zoals het Woord zegt: "…...dan zal men op aarde uw weg leren kennen, in heel de wereld uw reddende kracht. Dat de volken u loven, God, dat alle volken u loven…….AMEN"